Fáiltiú ón gCathaoirleach & ón bPríomhoide

Buíochas leat as cuairt a thabhairt ar shuíomh againne. Táimid paiseanta i nGaelscoil Cholmcille faoinár gclár oibre. Tá sonas agus forbairt gach páiste chun tosaigh i gach gné dár n-obair. Baineann na daltaí tairbhe as an tumoideachas mar aon le timpeallacht foghlamtha atá fuinneamhaic agus dearfach. Tá buíochas mór ag dul d’fhoireann, do thuistí agus don phobal mar gan iad ní bheadh an scoilphobal bríomhar seo ann. Tá fáilte roimh gach páiste inár scoil agus tá an feachtas scoil 16 seomra ranga a bhaint amach idir láimhe. Moladh agus Mealladh!

– Cormac agus Sandra

Feachtas do Scoil Nua

Tá Gaelscoil Cholmcille gan fhoirgneamh buan agus muid 21 bliain ar an bhfód. An bunéileamh atá againn ná scoil bhuan le 16 rang a fháil a bheidh in ann freastal ar riachtanais na ndaltaí agus riachtanais an phobail. Tar éis dúinn bualadh le hAire Bruton TD, tá An Roinn Oideachais & Scileanna ag tabhairt faoi staidéar ar an gceantar agus ar bhfás réamh-mheasta sa daonra. Táimid ag súil le scéal dearfach a fháil go luath.