Táimid ag earcú

Táimid ag earcú

Tá fás tagtha ar ár scoil agus táimid ag earcú múinteoirí don scoilbhliain nua. 

Tá atmaisféar cairdiúil agus dearfach sa scoil mar aon le háiseanna den scoth do mhúinteoirí agus do dhaltaí araon. Bíonn an deis ag gach múinteoir na buanna atá acu a úsáid agus a thabhairt don chéad ghluain eile. Bíonn an-rath ar ár ndaltaí i gcúrsaí spóirt, damhsa gaelach, ceol agus is buntáiste d’aon iarratasóir aon cheann de na buanna sin a bheith acu. Is buntáiste é líofacht sa 3ú teanga chomh maith. Tá ró-éileamh an-mhór ar an scoil agus tá feachtas ar bun againn fás ó 9 seomra ranga go scoil 16 seomra. 

Tá ocht bhfolúntas san iomlán agus is féidir le múinteoirí tuilleadh eolais a fháil agus eolas maidir le conas iarratas a dhéanamh ar educationposts.ie 

Leave a Reply