Foirm Chlárúcháin

Foirm Chlárúcháin

Dá mba rud é gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar áit inár scoil, ba bhreá linn a chloisteáil uait!

Iarraimid ar thuismitheoirí an fhoirm iarratais thíos a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig an scoil faoin spriocdháta. Iarraimid ar thuismitheoirí freisin ár bpolasaí iontrála a léamh chomh maith. Má tharlaíonn go mbeidh níos mó iarratas ná áiteanna, tugtar cur síos sa pholasaí seo ar cén chaoi a mbronnfaimid áiteanna. Cé gur bhreá linn scoth an oideachais a chur ar fáil do gach duine a lorgaíonn é, táimid teoranta ar an líon áiteanna gur féidir linn a chur ar fáil. Ar an ábhar sin, is mór linn bhur dtacaíocht inár bhfeachtas scoil bhuan 16 seomra ranga a bhaint amach.

  1. Foirm Iarratais
  2. Polasaí Iontrála

Leave a Reply