Slán le Múinteoir Sandra

Slán le Múinteoir Sandra

Focal buíochais ón leas-Phríomhoide

Ba mhian liom mo bhuíochas a ghabháil le Múinteoir Sandra as ucht an mhéid a rinne sí le 22 bhliain anuas mar Phríomhoide Ghaelscoil Cholmcille.

Thosaigh sí amach le foireann bheag i bhfoirgneamh nach raibh pioc oiriúnach mar scoil.  Áit inár roinn sí oifig le rang tacaíochta foghlama agus a fheidhmigh mar sheomra foirne ar feadh 12 bhliain! Bhí sí ag múineadh ar feadh na chéad chúpla bliain í féin chomh maith le cúramaí príomhoide.

Ach, níor chuir sin isteach ar Mhúinteoir Sandra nó ar an méid a chuir sí ar fáil do na daltaí. Bhí féilire na scoile i gcónaí lán le himeachtaí éagsúla idir cheol, rince, spóirt, ealaín, agus turais go dtí an Axis, an Helix agus DCU. D’eagraigh sí seachtainí chun an cultúr agus an Ghaeilge a chur chun cinn agus an deis is fearr a thabhairt do na daltaí a bhí faoina cúram.

D’oibrigh sí ar choistí éagsúla ag iarraidh teacht ar na háiseanna is fearr agus foirgneamh ceart don scoil. Ní bhfuaireamar gach a bhí uainn, ach nuair a bhogamar go dtí an foirgneamh ina bhfuil an scoil anois bhí sé mar phálás i gcomparáid leis an gclub sacar ina rabhamar.

Bailíodh tuairimí nó cuimhní faoi Mhúinteoir Sandra ó na múinteoirí , ón bhfoireann,  ó pháistí agus thuistí agus tháinig liosta mór fada ar ais lán moladh di. Seo roinnt den téarmaíocht a úsáideadh chun cuir síos a dhéanamh uirthi:  Croíúil, spreagúil, cineálta, cneasta, cabhrach, deas, duaiseanna, am agus éisteacht tugtha duit i gcónaí, cairdeas, cothromaíocht, fuinniúil, fáilteach agus meas. Tar éis a bheith ag obair léi ar feadh 17 mbliain anuas aontaím go láidir le gach ceann acu.

Chothaigh sí scoil le spiorad agus dea-atmaisféar clainne inti. Bhí an Ghaeilge, an cultúr agus maitheas na páistí i gcroílár gach cinneadh a rinneadh le linn a tréimhse mar Phríomhoide.

Bhí sé mar phribhléid dom a bheith ag obair léi thar na blianta. Beidh mé an-uaigneach gan í.

Guím gach beannacht ort a Shandra agus ar do chlann. 

Caitríona