Polasaithe

 1. Polasaí Iontrála GSCC 2024 (ii) Foirm Iarratais 2024 (iii) Fógra iontrála 2024
 2. Polasaí maidir le saoire ón obair 24.25
 3. Polasaí Frithbhulaíochta
 4. Polasaí Frith-Chibearbhulaíochta
 5. Polasaí Chosaint Leanaí (Ráiteas um Chumhdach Leanaí)
 6. Fógra Príobháideachta (Cosaint Sonraí)
 7. Polasaí maidir leis na Meáin Shóisialta (Úsáid Twitter na Scoile)

 

Tá tacaíochtaí breise do thuismitheoirí le léamh thíos. Brúigh ar an teideal chun teacht ar an gcáipéis.

 1. Cén fáth ar cheart dom an scoil seo a roghnú?  Buntáistí an tumoideachais san áireamh
 2. Do leanbh sa bhunscoil Acmhainn an INTO le heolas faoin gcéad lá, tinreamh scoile, bia folláin, obair bhaile, déileáil le bulaíocht &rl.
 3. Leanaí a bhfuil Riachtanais Speisialta acu Eolas ón NCSE ar thacaíochtaí agus eile do dhaltaí i mbunscoileanna a bhfuil riachtanais speisialta acu.
 4. Foghlaim leanaí sa bhunscoil Leabhrán NCCA maidir le curaclam scoile & cad é a bheidh na daltaí na foghlaim faoi agus iad ar scoil.
 5. Moltaí ar Ghaeilge a úsáid Moltaí cabhracha uainn ar Ghaeilge a fhoghlaim agus í a úsáid nuair atá tú ag déanamh do ghnó ó lá go lá.
 6. Conas dúshlán ar scoil a réiteach Ár lámhleabhar maidir le conas dúshlán ar scoil a réiteach.
 7. Nós Imeachta Athbhreithnithe Maidir le Gearáin 2024
 8. Treoir ón Roinn Oideachas maidir le Gearáin
 9. Conas gearán a dhéanamh faoi mhúinteoir cláraithe Lámhleabhar ón gComhairle Mhúinteoireachta maidir le conas gearán a dhéanamh tríd an gComhairle.